Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

Totus Tuus

Madonny papieskie

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA SANKTUARIÓW MARYJNYCH W POLSCE ŚLADEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Album prezentuje 136 sanktuariów maryjnych w Polsce bliskich Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz przesłania, jakie tam pozostawił. Wiele z tych sanktuariów Ojciec Święty nawiedził podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Wielokrotnie dokonywał osobiście aktu koronacji wizerunków Matki Bożej lub poświęcił czy pobłogosławił korony. Koronacja Wizerunku Matki Bożej jest wyrazem podziękowania za opiekę oraz wezwaniem do wdzięczności Bogu za otrzymane za Jej pośrednictwem łaski.

136 sanktuariów zamieszczono w kolejności dat ich nawiedzenia przez Ojca Świętego i dat koronacji znajdujących się tam Wizerunków Matki Bożej. Najważniejszym elementem albumu są słowa-przesłania Jana Pawła II, jego nauczanie, jakie w sanktuariach zostawił, aby było drogowskazem dla nas
i przyszłych pokoleń. Książkę otwiera Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze w Częstochowie, które Papież wielokrotnie odwiedził podczas swoich pielgrzymek, a zamyka Sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej, gdzie trwały przygotowania do koronacji figury Matki Bożej na prawach papieskich. Piękne ilustracje oddają cały urok i różnorodność sposobów przedstawienia Najświętszej Maryi Panny, cały podziw i oddanie Ludu Bożego w Polsce dla swojej Królowej.

Opis każdego sanktuarium zawiera historię powstania wizerunku Matki Bożej, związany z Nim kult, informacje o budowie kościoła, daty koronacji, poświęcenia czy pobłogosławienia koron albo wizyty Ojca Świętego.

Wydanie:
Totus-Tuus2.jpg

Janusz Rosikoń przedstawia album Totus Tuus

Totus Tuus - Madonny Papieskie

Inne książki tych autorów

Dział Religia