Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

TOTUS TUUS

„Totus Tuus” to słowa często powtarzane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. „Totus Tuus” to całkowite zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie. „Totus Tuus. Madonny papieskie” to album ze zdjęciami Janusza Rosikonia przedstawiający 136 polskich sanktuariów maryjnych bliskich Ojcu Świętemu oraz przesłania, jakie tam pozostawił. Wiele z tych sanktuariów Jan Paweł II nawiedził podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Wielokrotnie dokonywał osobiście aktu koronacji wizerunków Matki Bożej lub poświęcił czy pobłogosławił korony. Książkę otwiera Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze w Częstochowie, które Papież wielokrotnie odwiedził podczas swoich pielgrzymek, a zamyka Sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej, gdzie trwają przygotowania do koronacji figury Matki Bożej na prawach papieskich. Piękne ilustracje oddają cały urok i różnorodność sposobów przedstawienia Najświętszej Maryi Panny, cały podziw i oddanie Ludu Bożego w Polsce dla swojej Królowej. Opis każdego sanktuarium zawiera historię powstania wizerunku Matki Bożej, związany z Nim kult, informacje o budowie kościoła, daty koronacji, poświęcenia czy pobłogosławienia koron albo wizyty Ojca Świętego.

Informacje

Data
04/04/2005