Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

Dodruk książki Spragnione dusze, Gerarda J. M. van den Aardwega

Oczekiwany dodruk książki "Spragnione dusze" już jest! Informujemy, iż z powodu wyczerpania nakładu i nieustannego zainteresowania pozycją ze strony czytelników, zrobiliśmy dodruk książki.

Dobrze udokumentowane zjawiska paranormalne oraz dobrze zbadane relacje o zjawiskach nadprzyrodzonych wzbudzają zainteresowanie ludzi. Książka ta mówi o tym, co może się wydarzyć po przekroczeniu pogranicza śmierci. Zawiera ona po pierwsze krytycznie zbadane, konkretne dowody pozostawione przez zjawy dusz: oryginalne zdjęcia przedmiotów z wypalonymi śladami rąk i palców w tzw. Muzeum Dusz Czyśćcowych (Museo del Purgatorio) w Rzymie oraz korporału z wypalonym śladem dłoni przechowywanym w zbiorach Klasztoru Jasnogórskiego. Po drugie – szereg wiarygodnych, dobrze zbadanych dwudziestowiecznych relacji o zjawach dusz z czyśćca. Wszystkie te dowody zostały wyjaśnione w świetle wizji św. Katarzyny Genueńskiej, zwanej „teologiem czyśćca”. Jak wiadomo, św. Katarzyna przeżywała czyściec w sposób mistyczny podczas swojego życia, a jej wizje wysoko cenili zarówno wielki Doktor Kościoła św. Franciszek Salezy, jak i współcześni teologowie, na przykład profesor Ferdynand Holböck (Austria). Ostatnie wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI w sprawie doktryny o czyśćcu zawarte w jego encyklice Spe Salvi w pełni harmonizują z tą wizją.

Informacje

Data
08/01/2009
Dodruk książki Spragnione dusze, Gerarda J. M. van den Aardwega