Rosikon press

Twój koszyk jest pusty
Lesław Andrzej Paga

Lesław Andrzej Paga

Ur. 1954, zm. 2003. Ekonomista, współtwórca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych od chwili jej powstania w 1991. Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Specjalizował się w rynkach kapitałowych oraz makroekonomii, w zakresie której uzyskał tytuł doktora. Po ukończeniu studiów pracował naukowo na Uniwersytecie im. Marii Cyrie-Skłodowskiej, KUL oraz na Catholic University of America w Waszyngtonie. Był dyrektorem Ośrodka Badań Społecznych przy Środkowo-Wschodnim Regionie „Solidarności”.
W 1989 został doradcą Ministra Finansów,
a następnie dyrektorem departamentu
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Członek wielu stowarzyszeń międzynarodowych, m.in. U.S.-Poland Action Commission oraz Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization od Securities Commission - IOSCO).
Współautor książki „Polskie Papiery Wartościowe”.

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Honorowy członek Giełdy Papierów Wartościowych
Najpiękniejsza Książka Roku 1994 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za album „Polskie Papiery Wartościowe”
Nagroda w Dziedzinie Książki Naukowej (Poznań 1994) za album „Polskie Papiery Wartościowe”

 

Książki autora

Polskie Papiery Wartościowe Leszek Kałkowski Lesław Andrzej Paga Janusz Rosikoń

Zbiór zachowanych, mimo burzliwych dziejów Polski, dowodów długiej i bogatej historii naszego rynku finansowego. Album wydany pod patronatem Komisji Papierów Wartościowych. Nagrody: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek... // więcej