Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

W świecie aniołów

Na rynku wydawniczym ukazało się albumowe wydanie książki zatytułowanej Anioły. Jest to dzieło dwóch autorów. Teolog - ks. Wiesław Al. Niewęgłowski przybliża czytelnikowi świat aniołów słowem refleksji teologiczno-historycznej, a znany fotografik Janusz Rosikoń dopełnia to pięknymi fotografiami z kościołów i muzeów Europy.
We współczesnej kulturze budzi się na nowo zainteresowanie aniołami. Mówi się o nich dzisiaj już nie tylko w teologii, ale także w teatrze i filmach, literaturze i muzyce. Pięknie wydana przez Rosikoń Press i pelplińskie "Bernardinum" publikacja wychodzi naprzeciw temu zainteresowaniu. Jest to zasadniczo angelologia w wydaniu chrześcijańskim. Autor tekstu nie omieszkał jednak poświęcić również nieco uwagi aniołom w innych religiach.

 

Ks. Niewęgłowski ukazuje, jak aniołowie przybywają do człowieka i wędrują z nim przez całą Biblię - od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. W książce znalazły się interesujące refleksje dotyczące pochodzenia aniołów, ich natury oraz liczby. Czytelnik dowie się także wiele o misji aniołów w dziele stworzenia i w dziele zbawienia, o ich roli w życiu Kościoła, ze szczególnym akcentem na obecność tych Bożych posłańców w życiu świętych i mistyków. Oczywiście, w książce nie zabrakło również informacji o aniołach stróżach, i to zarówno w życiu całych społeczności, jak i poszczególnych ludzi. Ta bogata i ciekawa refleksja o świecie aniołów wyrasta przede wszystkim z biblijnego objawienia. Jej autor sięga także do nauczania Ojców Kościoła, wypowiedzi soborów i papieży. Do głosu dochodzą interesujące świadectwa teologów, jak również innych pisarzy i poetów.
Ostatni rozdział publikacji poświęcony został aniołom w sztuce i literaturze. Stanowi swoisty łącznik z zaprezentowanym w albumie bogatym materiałem fotograficznym. W tym miejscu może powstać jednak pytanie, czy możliwe jest ukazanie za pomocą materialnych środków wyrazu sztuki tego świata niematerialnych duchów? Pozytywną odpowiedź daje bogactwo owej anielskiej ikonografii na przestrzeni wieków. "Aniołowie budzili zdziwienie artystów oraz ich fascynacje, uwielbienie lub przerażenie. Przybiegali na ołtarze i przybierali kształt rzeźb, siadali na głowicach kolumn oraz gzymsów, wypełniali mozaiki, malowidła i obrazy, wpisali się w manuskrypty, a także w iluminowane rękopisy, zabłądzili na nagrobki, rozgościli się na tabernakulach i naczyniach liturgicznych: monstrancjach, kielichach, relikwiarzach" - czytamy w księdze o aniołach. Biorący do ręki tę piękną publikację może się o tym naocznie przekonać, podziwiając zamieszczone fotografie europejskiej sztuki z motywami aniołów i to w imponującej liczbie 180 fotogramów.
Zamykając tę bogatą albumową publikację o aniołach, ma się istotnie wrażenie, że ogarnęło nas przesłanie miłości, radości i piękna, jakie niosą przez wieki aniołowie. A takie właśnie życzenie pod adresem wszystkich czytelników zostało sformułowane na obwolucie tego pięknego wydawnictwa.

 

W świecie aniołów
ks. Teofil Siudy
NiedzielaNiedziela