Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

Przeciwdziałać wyganianiu Chrystusa

- Odebraliśmy z historii cenną lekcję. Tam, gdzie pojawia się ideologia, która neguje istnienie Boga, wyrzuca Chrystusa, chce Go wygnać z umysłów i serc ludzi, tam powinniśmy się bać - przestrzega Rosa Albertom, profesor, socjolog, pisarka, autorka nowej książki na polskim rynku wydawniczym „Wygnać Chrystusa". Rozprawia się w niej z mitem, że kryzys chrześcijaństwa nastąpił w sposób spontaniczny i samoistny wraz z rozwojem nauki, techniki, przemysłu
 

- Odebraliśmy z historii cenną lekcję. Tam, gdzie pojawia się ideologia, która neguje istnienie Boga, wyrzuca Chrystusa, chce Go wygnać z umysłów i serc ludzi, tam powinniśmy się bać - przestrzega Rosa Albertom, profesor, socjolog, pisarka, autorka nowej książki na polskim rynku wydawniczym „Wygnać Chrystusa". Rozprawia się w niej z mitem, że kryzys chrześcijaństwa nastąpił w sposób spontaniczny i samoistny wraz z rozwojem nauki, techniki, przemysłu.

W swojej książce autorka prezentuje, jak rozpoczęło się i jak w przebiegało w historii wyganianie Chrystusa. Początki tego procesu upatruje w stwierdzeniu Kartezjusza: „Myślę, więc jestem". W ten sposób filozof dokonał odwrócenia, uczynił myśl pierwotną w stosunku do bytu. Postawienie człowieka w centrum, a uczynienie z Boga wytworu myśli podlegającej zmianie legło u podstaw epoki oświecenia. Ten okres Albertom nazywa wiekiem ciemności, podczas którego w kulturze europejskiej rozsiewany byt ateizm. Po rewolucji francuskiej. która była -jej zdaniem - początkiem wojny religijnej toczonej przez ateistów, nastąpiło wiele innych wojen religijnych, które wpływały na kształt religijny obecnej Europy.
Podczas wczorajszej prezentacji książki w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie Rosa Albertoni mówiła, że obecnie promowana propaganda, rzucanie oszczerstw przeciwko Kościołowi, np. w książkach Dana Browna „Kod Leonardo da Vinci" i „Anioły i demony", są porównywalne z propagandą zwiastującą nadejście nazizmu, który pochłonął tyle ofiar ludzkich. Ale - jak podkreśla - „nadeszła chwila dla wierzących, by podnieść głowę (...), by bronić wartości chrześcijańskich, stosując je w praktyce, uświęcając je w gestach, ponieważ tylko w ten sposób stawia się czoło woli zniszczenia chrześcijaństwa".

Grzegorz Lipka

 

Przeciwdziałać wyganianiu Chrystusa
Nasz Dziennik
Nasz DziennikNasz Dziennik