Rosikon press

Twój koszyk jest pusty
Lech Kokociński

Lech Kokociński

Prawnik, sędzia, wieloletni pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki, numizmatyk i bibliofil.
Jego zainteresowania zbierackie koncentrują się przede wszystkim na monetach antycznych, pieniądzu papierowym oraz fałszerstwach monet
i banknotów, a także rękopisach, dokumentach oraz starodrukach numizmatycznych.
Członek wielu stowarzyszeń naukowych w kraju
i za granicą, m.in. Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (założyciel i pierwszy prezes
od 1991 roku, od 1999 przysługuje mu tytuł honorowego Prezesa i honorowego członka), Towarzystwa Bibliofili Polskich. Przez wiele lat członek Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Numizmatycznego, a także redaktor licznych edycji numizmatycznych. Inicjator i organizator międzynarodowych konferencji numizmatycznych w Supraślu. Uczestnik obrad Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Berlinie oraz Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu i Książek.
Autor kilku wystaw popularyzujących kolekcjonerstwo oraz wiedzę numizmatyczną.
Opublikował ponad 170 prac naukowych lub popularyzatorskich (głównie w Wiadomościach Numizmatycznych i Biuletynie Numizmatycznym) oraz książkę „Pieniądz papierowy na ziemiach polskich”.

Wystawy

Wystawa Pieniądz fałszywy w muzeum w Łomży