Rosikon press

Twój koszyk jest pusty
Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski (ur. 1972), dr hab., historyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych UJ w zakresie historii. W latach 2004–2008 pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2008–2016 w Biurze Edukacji Publicznej IPN (na stanowisku głównego specjalisty). Od X 2009 do IV 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora BEP IPN ds. naukowych, m.in. koordynował badania nad II wojną światową.

We IX 2014 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie monografii Przeciw dwóm zaborcom. Konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947 (2013). Praca uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie Historycznym Fundacji Jadwigi Chylińskiej za najlepszą książkę w kategoria monografia poświęcona pierwszej konspiracji, ponadto była nominowana m.in. do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego oraz do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Jest również autorem kilku innych książek, m.in.: Wzór piłsudczyka. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny (2001), Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947 (2005), za którą otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współautorem albumu Gdy Wódz odchodził w wieczność... (2005, wspólnie z Andrzejem Przewoźnikiem), poświęconego uroczystościom żałobnym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, 2010 (nagroda Pro Memoria Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę historyczną roku). Opublikował wiele artykułów, biogramów, recenzji, opracowań dokumentów, opracował wspomnienia Ferdynanda Goetla Czasy wojny (z przedmową Władysława Bartoszewskiego) (2005). Stały współpracownik miesięcznika Historia Do Rzeczy i współautor kolekcji 40 tomów Szlak Andersa.

Obecnie jest profesorem Uczelni Łazarskiego (od IX 2015) oraz pracownikiem Biura Edukacji Narodowej IPN.

Książki autora

Tom 03 Cios w plecy Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

W 17 dniu wojny rozpoczętej 1 września 1939 r., władze ZSRS, dokonały napaści na Polskę, łamiąc wszystkie zawarte w okresie międzywojennym porozumienia dyplomatyczne. Atak był skutkiem postanowień tajnego protokołu... // więcej

Tom 05 Zbrodnia Katyńska Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

 „Tu każdy umierał długie minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał swojej kolejki, każdy wleczony był na brzeg grobu; tysiące za tysiącem“. Kwiat armii i inteligencji polskiej uwięziony w... // więcej

Tom 06 Do łagru, w step i tajgę Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

W grudniu 1939 r. Rozpoczęły się aresztowania wymierzone w przedstawicieli elit, obejmujące swym zasięgiem wszystkich, którzy odgrywali przed wojną jakąkolwiek rolę w życiu publicznym. Ofiarami aresztowań i deportacji padły... // więcej

Tom 09 Polacy! Wici! Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

 Mimo przeszkód stawianych w totalitarnym kraju, trwających: szykan, chorób, chronicznego niedożywienia, ciężkiego położenia żołnierzy i jeszcze trudniejszego ludności cywilnej, Armia Polska rozwijała się i w połowie... // więcej

Tom 12 Ewakuacja z nieludzkiej... Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

 24 marca 1942 roku rozpoczął się pierwszy etap ewakuacji Armii Andersa z ZSRS. Opuszczali nieludzką ziemię nie sami, lecz z kobietami i dziećmi. W ciągu 10 dni przez morze Kaspijskie z Kresnowodzka dotarli do Pahlawi.... // więcej

Tom 13 Polskie sieroty Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

"Nas zabrali z Polski do Rosji za to, że tatuś był dobrym Polakiem!” Oznacza to tysiące ofiar bezprzykładnej kaźni, wykonanej na nieznanej liczbie dzieci polskich zesłańców. Nadzieja na zakończenie gehenny... // więcej

Tom 15 Polacy w Ziemi Obiecanej Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Wyszli z „nieludzkiej ziemi” sowieckiej jak Żydzi z niewoli egipskiej. W drodze do ziemi obiecanej, pokonali morze oraz rozległe tereny Persji i Mezopotamii i oto w połowie lata 1943 roku znaleźli się w Palestynie. W... // więcej

Tom 17 Na front! Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Ostateczna decyzja o skierowaniu 2 Korpusu na front włoski zapadła 7 grudnia 1943 r. Jak pisze w  Szlaku nadziei  Norman Davies: „Przez ponad dwa lata przywódcy alianccy obawiali się wysyłania transportowców z... // więcej

Tom 18 Zielony Talizman Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Nieznana historia polskiej kompanii Komandosów! W tomie przedstawiono dzieje samodzielnej Kompanii Commando upamiętniające czyny tej wyjątkowej w historii Polskich Sił Zbrojnych formacji. Historia polskich komandosów... // więcej

Tom 22 I poszli szaleni, zażarci Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Po zajęciu Sycylii wojska alianckie wylądowały w południowych Włoszech i skierowały się na Rzym. Ten marsz na północ utknął dopiero na niemieckich umocnieniach, zwanych Linią Gustawa, która, biegnąc od Morza Tyrreńskiego,... // więcej

Tom 23 W gruzach na szczycie Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Po niepowodzeniu szturmu żołnierzy II Korpusu na Monte Cassino, nastąpiło kilka dni przerwy od walki. Niemniej polskie patrole dążyły cały czas do rozpoznania terenu i stale niepokoiły Niemców, prowokując do otwierania ognia... // więcej

Tom 26 Złamać linię Gotów Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

 Po zwycięskiej operacji zdobycia Ankony żołnierze 2 Korpusu stanęli przed kolejnym ciężkim zadaniem – przełamania niemieckich umocnień zwanych Linią Gotów, która miała zatrzymać ofensywę aliantów ku dolinie... // więcej

Tom 27 O krok od buntu? Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Ogłoszenie postanowień konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku było wstrząsem dla wszystkich Polaków. Lecz żołnierze gen. Władysława Andersa, nadal łudzeni przez aliantów nadzieją uratowania niepodległości Polski,... // więcej

Tom 29 Pierwsi w Bolonii Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

 W kwietniu 1945 roku żołnierze II Korpusu rozpoczęli swój ostatni bój na ziemi włoskiej. Celach ich działań było oswobodzenie obszarów leżących na północ od rzeki Senio, a ich zwieńczeniem – oswobodzenie z... // więcej

Tom 31 Najdzielniejsi z dzielnych Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

W kadrze dowódczej 2 Korpusu znalazło się wielu znakomitych oficerów, którzy niejednokrotnie pojawiali się na kartach naszej opowieści o tym wyjątkowym polskim wojsku. Wywodzili się oni z armii rosyjskiej – na czele z... // więcej

Tom 32 Przegrani Zwyciezcy Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

W tym czasie kiedy żołnierze II Korpusu jako część armii koalicji walczącej z III Rzeszą oswobadzali Włochy, na obszar Polski okupowany przez Niemcy wkroczyła Armia Czerwona. Decyzją przywódców ZSRS, Stanów Zjednoczonych i... // więcej

Tom 34 W Ojczyźnie Polszczyźnie Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

W wojsku gen. Władysława Andersa od chwili jego powstania żywo rozwijało się piśmiennictwo. Najbardziej reprezentatywnym głosem polskich żołnierzy był „Orzeł Biały”, który zaczął się ukazywać w grudniu 1941... // więcej

Tom 35 Z Ziemi Włoskiej Donikąd Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Po zakończeniu wojny żołnierze 2 Korpusu stanęli przed  trudnym dylematem: czy wracać do zniewolonego kraju czy pozostać na uchodźstwie, tak jak doradzał ich dowódca, gen. Władysław Anders, mówiąc wprost:... // więcej

Tom 38 Na białym koniu Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Generał Stefan Rowecki uważał gen. Władysława Andersa za jednego z najlepszych dowódców kawalerii Wojska Polskiego: „typ dowódcy oraz wartości podobne jak gen. [Stanisław Grzmot-] Skotnicki”, o tym zaś poległym... // więcej

Tom 39 Na warcie do końca Marek Gałęzowski 20zł do koszyka
Dział: Kolekcje

Podczas uroczystości poświęcenia cmentarza w Bolonii, na którym spoczęli żołnierze polegli w ostatniej bitwie 2 Korpusu na ziemi włoskiej, gen. Władysław Anders mówił, że uroczystość ta jest hołdem żołnierzy 2 Korpusu... // więcej