Rosikon press

Twój koszyk jest pusty
Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski

Marek Gałęzowski (ur. 1972), dr hab., historyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych UJ w zakresie historii. W latach 2004–2008 pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2008–2016 w Biurze Edukacji Publicznej IPN (na stanowisku głównego specjalisty). Od X 2009 do IV 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora BEP IPN ds. naukowych, m.in. koordynował badania nad II wojną światową.

We IX 2014 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie monografii Przeciw dwóm zaborcom. Konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947 (2013). Praca uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie Historycznym Fundacji Jadwigi Chylińskiej za najlepszą książkę w kategoria monografia poświęcona pierwszej konspiracji, ponadto była nominowana m.in. do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego oraz do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Jest również autorem kilku innych książek, m.in.: Wzór piłsudczyka. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny (2001), Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947 (2005), za którą otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współautorem albumu Gdy Wódz odchodził w wieczność... (2005, wspólnie z Andrzejem Przewoźnikiem), poświęconego uroczystościom żałobnym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, 2010 (nagroda Pro Memoria Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę historyczną roku). Opublikował wiele artykułów, biogramów, recenzji, opracowań dokumentów, opracował wspomnienia Ferdynanda Goetla Czasy wojny (z przedmową Władysława Bartoszewskiego) (2005). Stały współpracownik miesięcznika Historia Do Rzeczy i współautor kolekcji 40 tomów Szlak Andersa.

Obecnie jest profesorem Uczelni Łazarskiego (od IX 2015) oraz pracownikiem Biura Edukacji Narodowej IPN.